Gấu Bông Hình Blackpink

Gấu Bông Hình Blackpink không những vừa là sản phẩm kinh doanh trên thị trường và vừa là một sản phẩm mà các công ty, doanh nghiệp. Ủng hộ và tin tưởng xưởng may thú nhồi bông ZOZO.  Gấu Bông Hình Blackpink luôn là một trong những sản phẩm best seller tại ZOZO.